Mai Hồng Gái Cảng Hải Phòng

400 K/shot

Nghệ danh : Mai Hồng
Số đt : 0901125593
Pass : Bạn anh gaicave.com
Giá Checks : 400k/shot. Anh em lo tiền phòng.
Khu vực hoạt động : Quận hải châu, đà nẵng
Thời gian đi làm : Từ 10h đến 23h
Giá nhà nghỉ, khách sạn : 60k/h