Hải Yến Hàng Tình Cảm Có Qua Đêm

400 K/shot

=== Thông Tin === 

Nghệ Danh : Hải Yến 
Khu vực : Trần Duy Hưng
Giá 400k / short
Thời gian đi làm : 12h đến 24h
Giá nhà nghỉ, khách sạn: 100 – /2H đầu.
Phone : 033 746 1186
Pass : Bạn anh gaicave.net