Hotgirl Huyền Lady Dâm Dâm Cô Nương

400 K/shot

=== THÔNG TIN GÁI GỌI ĐÃ KIỂM ĐỊNH ===

Nghệ Danh: HUYỀN LADY
Giá : 400k/s
SĐT : 0824 978 673
Pass : Bạn anh gaicave.net
Loại gái gọi : Cave Hà Nội Kiểm Định
Khu vực: Quận Cầu giấy – Nguyễn Khánh Toàn – Đào Tấn – Nguyễn Khang – Láng
Giá KS/NN : 100/h
Thời gian hoạt động: 11h – 24h – có qua đêm