Mặt Xinh Dáng Đẹp Vy Thỏ Đáng Check

400 K/shot

  • Với nghệ danh : vy Thỏ
  • SDT : 039 708 1239
  • Pass : Lấy số trên gaicave.net
  • Giá : 400K/s
  • Loại gái gọi : Cave Hà Nội Hàng Kiểm Định
  • Khu vực : Gái gọi quận cầu giấy -gái gọi trần duy hưng
  • Giá KS/NN : 100k/2h sang sạch đẹp
  • Thời gian làm việc : 11h – 24h hàng ngày
  • Qua đêm : Có , Giá thỏa thuận