Minh Trang Chân Dài Full Service

500 K/shot

=== THÔNG TIN GÁI GỌI ===

  • Nghệ danh : MINH TRANG
  • Giá : 500k / shot
  • Số điện thoại: 0868 946 838
  • Pass : lấy số GAICAVE.NET
  • Loại gái gọi : Cave Hà Nội Hàng Kiểm Định
  • Khu vực hoạt động : trần duy hưng
  • Thời gian hoạt động : 11h -24h