GÁI GỌI SINH VIÊN THẢO LY 1996

400 K/shot

  • Với Nghệ Danh : THẢO LY
  • Thông tin số điện thoại : 0399 797 568
  • Mật khẩu (Pass) : lấy số trên gaicave.net
  • Mức giá em gái gọi sinh viên cao cấp Thảo Ly : 400K/ một lần lên tiên cùng em
  • Loại gái gọi : Cave Hà Nội đã được kiểm định chất lượng nhé
  • Khu vực của em gái gọi Thảo Lý 1996: gái gọi trần duy hưng – Nguyễn Thị Định
  • Giá KS/NN : 100K /2h
  • Em Thảo Ly chỉ nhận khách trông giờ làm việc : 11h sáng – 24h tối