Thần Dâm Ly Ly Sexy Quyến Rũ Ko Thể Chốt Từ

1,000 K/shot

===== THÔNG TIN ĐÃ KIỂM ĐỊNH =====

Nghệ Danh: Ly Ly 
NĂM SINH : 2000

Giá: 1000k/1shot
Pass: Bạn Anh GAICAVE.NET

Số Điện Thoại : 0358 084 326
Loại gái gọi : Cave Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp – Hàng Tiếp Khách

Thời gian làm việc: từ 11h trưa đến 1h
Khu Vực: Quận Cầu Giấy – Trần Trần Duy Hưng – Nguyễn Ngọc Vũ – Đào Tấn

Danh mục: